Echo’s

Alle echo’s, met uitzondering van de 20 weken echo en de nekplooimeting, worden door onszelf op de praktijk gemaakt. De 20 weken echo en de nekplooimeting worden gemaakt bij EchoEnzo in Zwolle.

Tijdens de zwangerschap krijgt iedere zwangere vrouw een aantal standaard echo’s aangeboden

Termijnecho tussen 10-12 weken
20 weken echo

Daarnaast kun je vanwege medische redenen extra echo’s aangeboden krijgen

Vroege echo (7-8 weken)
Groeiecho
Liggingsecho rond 36 weken
Echo placentalokalisatie
Echo bloedverlies
Vruchtwatermeting

Bovenstaande echo’s worden door de zorgverzekeraar vergoed, indien er een medische indicatie voor is.